Shadow

Kosmač, Spužvonoša (Dromia Personata)

Kosmač (Dromia personata) – pripada porodici kosmača. Pridnena, priobalna, solitarna vrsta, zadržava se na obraslom kamenitom dnu od površine do 6 m dubine. Naraste do 12 cm u širinu i postigne težinu od obično 0,5 kg. Mrijesti se tijekom proljeća i ljeta. Hrani se beskralježnjacima i ribom.