Shadow

Tabinja mrkulja

Tabinja mrkulja (Phycis phycis) – pripada porodici bakalara. Bentoska vrsta, zadržava se iznad kamenitog, pjeskovitog i muljevitog dna na dubinama od 5 do 250 metara. Naraste do 65 cm duljine i postigne težinu od 1,5 kg. Hrani se manjom ribom i beskralježnicima.