Shadow

Slingura mrkulja

Slingura mrkulja (Parablennius gattorugine) – bentoska, priobalna vrsta. Naseljava kamenito dno obraslo algama do 30 metara dubine. Naraste do 30 cm duljine. Vrlo je plašljiva i hrani se sitnim beskralježnicima i algama.