Shadow

Pjevčić sićušni

Pjevčić sićušni (Tripterygion melanurus) – bentoska, priobalna vrsta. Zadržava se u rupama i tamnijim mjestima na kamenitom obraslom dnu između površine i 10 metara dubine. Naraste do 4,5 cm. Hrani se sitnim beskralježnjacima dna.