Shadow

Kvrgava zvjezdača

Kvrgava zvjezdača (Marthasterias glacialis) – priobalna vrsta, živi u pojasu od površine do 50 metara dubine. Ima pet krakova na kojima se nalaze ispupčenja, kvrge s bodljama čija boja ovisi o terenu na kojem obitava. Naraste do 40 cm i jedna je od najvećih zvijezda u Jadranskom moru. Hrani se raznim vrstama mekušaca i uginulom ribom, a napada i druge zvjezdače.