Shadow

Ugor (Gruj)

Ugor (Gruj) (Conger conger)  – bentoska vrsta koja može narasti do 2,5 metra i postići do 60 kg težine.

Zadržava se na kamenitom i pjeskovitom dnu gdje se skriva u procjepima i šupljinama.

Najčešći je na dubinama od 5 do 25 metara dubine. Noćni je grabežljivac, hrani se uglavnom ribom, rakovima i glavonošcima. Rasprostranjen je duž cijelog Jadrana.