Shadow

Lumbrak

Lumbrak (Symphodus tinca) – priobalna vrsta koja se najviše zadržava na kamenitom i pjeskovitom dnu obraslom algama i posidonijom na dubinama do 50 metara. Maksimalne dužine je do 44 cm, uobičajeno 20 – 30 cm, maksimalna težina do 1 kg. Ženke polažu ikru u gnijezda koja prave i čuvaju mužjaci. Hrani se školjkašima, račićima, pužićima, bodljikašima i morskim biljem. Rasprostranjen je duž cijele obale, ali češće u sjevernom i srednjem nego u južnom Jadranu.