Shadow

Kozica čista

Kozica čistač (Stenopus spinosus Risso) – pridnena vrsta koja se zadržava na kamenitom dnu, rupama i pukotinama. Obično je nalazimo na dubinama od 10 do 15 metara. Tijelo je crvene boje s tri para dugačkih bijelih ticala. Poznat je kao čistač koji uklanja parazite s kože i usta raznih vrsta riba. Atraktivan je u akvariju.