Shadow

Crvena bradavičarka

Crvena bradavičarka (Halocynthia papillosa) –  infralitoralna vrsta, živi na čvrstom kamenitom dnu od 5 do 100 metara dubine.

Cilindričkog je oblika s dva otvora, s jednim na vrhu gdje ulazi voda i s drugim sa strane gdje izbacuje vodu. Naraste do 10 cm. Boja plašta varira od živo crvene do narančastocrvene Hrani se planktonom i organskim detritusom filtirajući morsku vodu. Rasprostranjena je u Jadranskom moru. U Jadranu je česta vrsta.