Shadow

Voštana vlasulja

Voštana vlasulja (Cerianthus membranaceus) – solitarna vrsta, zadržava se na pješčanom i muljevitom dnu od 4 do 100 metara dubine. Živi u kožno – voštanoj cijevi (tubi) u kojoj se slobodno pokreće. Dužina cijevi može biti i do 50 cm. Na usnom disku ima dvije vrste lovki, kraće unutarnje i duže vanjske, a njihov ukupan broj je oko 200. Boja lovki varira od ljubičaste i crvene do bijele. Hrani se uglavnom planktonom.