Shadow

Mramorna vlasulja

Mramorna vlasulja (Aiptasia mutabilis) – priobalna solitarna vrsta koja se zadržava u pojasu od 1 do 5 metara, u procijepima među stijenama. Naraste do 8 promjera. Oko usnog otvora nalazi se i do 100 debelih, vrlo rastezljivih lovki. Hrani se sitnim životinjskim organizmima. Uobičajena je vrsta u Jadranskom moru.