Shadow

Kožasti perjaničar

Kožasti perjaničar (Spirographis spallanzani Viviani)
perjaničar živi u kožastoj cijevi nastalom od tjelesnih izlučevina.

Nalazimo ga na dubini od 1 do 50 metara pričvršćen krajem cijevi za čvrstu podlogu. Obično živi na mjestima s dobrom i konstantnom cirkulacijom morske vode.

Cijev može biti duga do 55 cm, a pri najmanjoj opasnosti perjaničar se naglim pokretom uvlači u cijev.