Shadow

Gera

Gera (Spicara smaris)  – pelagička, priobalna vrsta. Zadržava se iznad svih vrsta dna, posebno iznad livada posidonije, na dubinama od 10 do 40 metara. Zalazi i do 300 metara dubine. Naraste do 15 cm, ženka i do 20 cm. Drži se u jatima, hrani se planktonom i sitnim bentoskim organizmima. U Jadranu je ima uzduž cijele obale.