Shadow

Zezalo (Scyllarus arctus)

Zezalo (Scyllarus arctus) – bentonska, solitarna vrsta koja se nalazi na obraslom kamenitom dnu i na livadama posidonije. Naraste do 16 cm i moguće ga je vidjeti od 5 do 50 metara dubine. U Jadranu je dosta rasprostranjen, brojniji je u područjima otvorenog i bistrog mora.