Shadow

Tragalj (Spicara maena)

Tragalj (Spicara maena) – pelagička, priobalna vrsta. Zadržava se uglavnom na kamenitom obraslom i pjeskovitom dnu te iznad livada posidonije. Najčešći je na dubinama od 10 do 50 metara, naraste do 25 cm dužine i živi u jatima. Hrana su mu račići i krupni zooplanktoni.