Shadow

Kuka (Scyllarides latus)

Kuka (Scyllarides latus) – veliki rak robusne građe koji naraste do 45 cm i postigne težinu od 2 kg. Dosta je rijedak, obično ga nalazimo u južnom dijelu Jadrana, živi u podnožjima kamenitih obala do 80 metara dubine.

Nema razvijena kliješta, već mu je prvi par ekstremiteta razvijen u obliku jakih kuka.