Shadow

Kosmati rak samac (Dardanus calidus)

Kosmati rak samac (Dardanus calidus) – bentonska vrsta koja se zadržava na raznim tipovima morskog dna, najviše na kamenitom dnu, od 2 do 100 metara dubine. Da bi zaštitio mekani zadak zavlači se u praznu kućicu puža na koju najčešće pričvrsti družbenu moruzgvu s kojom živi u simbiozi.