Shadow

Jastog (Palinurus elephas)

Jastog (Palinurus elephas) – po veličini je drugi jadranski rak. Naraste do 45 cm u dužinu i postigne težinu od 5 kg. Zadržava se na kamenitom dnu gdje nalazi skloništa u šupljinama i procjepima između stijena, najčešće od 30 do 80 metara dubine.

Živi u većim skupinama, hrani se uglavnom bodljikašima i ribom.