Shadow

Istraživanje prapovijesnog lokaliteta rt Soline na otoku Korčuli

Djelatnici Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, izvršili su prva probna istraživanja na novopronađenom prapovijesnom lokalitetu na rtu Soline u podmorju kanala Ježevica. Voditelj istraživanja je bio doc. dr. sc. Mate Parica, a u stručnoj ekipi sudjelovali su, doc. dr. sc. Mato Ilkić, Vinka Milišić, a sve uz ronilačku potporu i organizaciju Dalibora Ćosovića iz ronilačkog centra Lumbarda Blue.

Sl. 1. Sakupljanje kremenih artefakata. (foto: M. Parica)

U svega nekoliko radnih dana, stručna ekipa je pregledala cjelokupno nalazište na dubini između 4 i 6 metara, te izvršila snimanja za 3D dokumentaciju.

Sl. 2. Površinski pregled potopljenog naselja. (foto: M. Parica)

Osim toga prikupljeni su površinski artefakti, te uzorci za radiokarbonsko datiranje. Zanimljivo je da je i na samoj površini lokaliteta pronađeno mnoštvo vrijednih nalaza, primjerice, keramika, kremeni noževi (i do 16 cm duljine), glačane kamene sjekire, koštana igla, kremene strelice te kosti domaćih životinja.

Sl. 3. Vidljiv ostatci suhozidne arhitekture. (foto: M. Parica)

Svi nalazi karakteristični su za neolitsko razdoblje, međutim, dr. sc. Dinko Radić iz Centra za kulturu Vela Luka, atribuirao je keramičke oblike u kasnoneolitsku Hvarsku kulturu.

Sl. 4. Dio pronađenih artefakata. (foto: K. Batur)

Potopljeno nalazište na rtu Soline izgrađeno je oko 4000 godina prije Krista, iznimno je dobro očuvano. Ovakva nalazišta iznimno su rijetka na Sredozemlju, tim više, jer su očuvani i dijelovi suhozidne arhitekture obale ili objekata nepoznate namjene.