Shadow

Međunarodna interdisciplinarna znanstvena Ekspedicija Crveno jezero 2018.

UVOD / INTRODUCTION
Crveno jezero je svjetski hidro-geomorfološki fenomen, krška jama dubine 527 m, do polovice ispunjena vodom, s dnom 4 m ispod razine Jadranskog mora. Stupac vode se, ovisno o hidrološkim prilikama, diže i spušta više od 80 m, a po crvenoj boji okomitih vapnenačkih stijena, jezero je dobilo ime. Volumenom do 8,24 milijuna m3 jedna je od najvećih prirodnih akumulacija slatke vode dinarskog krša. Kao geomorfološki spomenik prirode zaštićeno je od 1964., a od 2014. je dio Natura 2000 ekološke mreže (HR2000934). Povijesni zaron do dna jezera ostvario je u svibnju 2017. godine francuski speleoronilac Frederic Swierczynski, više na: https://www.youtube.com/watch?v=d2J0ML6d6Kc  i https://www.youtube.com/watch?v=3pCWEAlI6tA  kad je kroz Ekspediciju Crveno jezero 2017., obavljeno i sustavno znanstveno istraživanje o kojem detaljnije čitajte na: http://pubweb.carnet.hr/adipa/wp-content/uploads/sites/522/2018/02/SC23_34-41_pregled.pdf

Znanstvena i stručna istraživanja se nastavljaju ove 2018. godine te vas pozivamo da se pridružite istraživačkom timu.

Drugi poziv / Second call
za sudjelovanje na internacionalnoj interdisciplinarnoj znanstvenoj
Ekspediciji Crveno jezero 2018.
to participate in the first international interdisciplinary scientific
Expedition Red Lake 2018
ORGANIZACIJA EKSPEDICIJE / EXPEDITION ORGANISATION
Lokacija / Location: Grad Imotski, Dalmacija, Hrvatska / Imotski City, Dalmatia, Croatia

Termin / Term: 3.-9. rujan 2018. godine / 3-9 September 2018
Organizator / ADIPA: Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne bioraznolikosti Hrvatske
Organizer: ADIPA: Society for Research and Conservation of Croatian Natural Diversity
Organiz. Odbor / Ivan GABELICA (JU Natura Dalmatica), Branko JALŽIĆ (HBSD), Luka KOLOVRAT (TZ  Imotski), Petra KOVAČ-KONRAD (Freatik), Ante KUKAVICA (RK Crveno jezero, Imotski),
Roman OZIMEC (ADIPA), Frederic SWIERCZYNSKI (FRA), Perica TUCAK (Grad Imotski)
Suorganizatori / RK Crveno jezero, Imotski; JU Dalmatian Nature; Hrvatski institut za biološku Co-organizers: raznolikost; BIOTA j.d.o.o. / Diving club Red Lake; Public Institution Dalmatian Nature;
Croatian Institute for Biodiversity CIB; BIOTA ltd
Pokrovitelji / Grad Imotski; Turistička zajednica grada Imotskog
Sponsors: City of Imotski; Imotski Tourist Board

DOLAZAK I SMJEŠTAJ / ARRIVAL AND ACCOMODATION
Dolazak / Arrival: Osobnim vozilom preko autoceste A1 (E65) – izlaz Zagvozd; lokalna cesta Zagvozd-Imotski (cesta 76 + cesta 60) / By car via the highway A1 (E65) – Exit Zagvozd; local road Zagvozd-Imotski (Road 76 + Road 60)

Smještaj / Osigurana kuća u gradu Imotskom i u obližnjoj okolici
Accommodation: Secured house in Imotski City and/or in the immediate vicinity

ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA / RESEARCH ORGANIZATION
Znanstvena područja / prirodne, biotehničke, tehničke i humanističke znanosti
Scientific fields: Natural, Biotechnological, Technical & Humanistic Sciences
Znanstveni odbor / Ivo ANDRIĆ (HR), CUKROV Neven (HR), GLIGORA UDOVIČ Marija (HR), JELIĆ Duško (HR),
Scientific Committee: KARAMAN Gordan (MTG), KOVAČ Lubo (SLK), KUČINIĆ Mladen (HR), KUŠAN Ivana (HR),
LUKIĆ BILELA Lada (BIH), SLAPNIK Rajko (SLO), UBICK Darell (USA)

Istraživačke sekcije / Research sections: RB Sekcija Section Voditelj / Leader Zvanje Title

1 Tehnička sekcija Technical section KUKAVICA Ante Speleolog Speleologist
2 Geomorfologija Geomorphology KOVAČ KONRAD Petra Dr.sc. geogr. PhD Geography
3 Hidrologija hydrology ANDRIĆ Ivo Dr.sc. geol. PhD Geology
4 Arheologija Archaeology KLISOVIĆ Marija Arheolog Archeologist
5 Kemija voda Chemistry of water CUKROV Neven Dr.sc. geol. PhD Geology
6 Ronilačka sekcija Diving section KOVAČ-KONRAD Petra Dr.sc. geogr. PhD Geography
7 Speleoronjenje Speleodiving SWIERCZYNSKI Frederic Speleoronilac Speleo-diver
8 Speleologija Speleology RADE Predrag Speleolog Speleologist
9 Biospeleologija Biospeleology JALŽIĆ Branko Biospeleolog Biospeleologist
10 Protistologija Protistology BAKOVIĆ Najla Mag. oecol. Mag. oecol.
11 Algologija Algology ŽUTINIĆ Petar Dr.sc.biol. PhD Biology
12 Flora i vegetacija Flora and vegetation PAPKOVIĆ Dora Mag. biol. Mag. biol.
13 Mikologija Mycology MATOČEC Neven Mikolog Mycologist
14 Fauna kralježnjaka The Vertebrate Fauna JELIĆ Dušan Dr.sc.biol. PhD Biology
15 Fauna beskralježnjaka The Invertebrate Fauna OZIMEC Roman Mr.sc.biol. Mag. sc. biol.
16 Parazitologija riba Fish parasitology GJURČEVIĆ EMIL Dr. sc. vet. PhD Veterinary
17 DNA bar-kodiranje DNA bar coding KUČINIĆ Mladen Dr. sc. biol. PhD Biology
18 Genetička sekcija Genetic section LUKIĆ BILELA Lada Dr. sc. biol. PhD Biology
19 Istraživanje mozga riba Fish Brain Research HEFFER MARIJA Dr. sc. biol. PhD Biology
20 Promotivna sekcija Promotional section MLIKOTA Vedran Glumac Artiste