Shadow

Priprema drva za podvodnu pušku (4)

Za duple rollere, duple rollere sa redukcijom i veće rollere s parancima ili invert rollere predlažemo drugačije spajanje i drugčije lameliranje.
Za duple rollere dobro je imati deblju centralnu letvicu tika ili mahagonija od npr 15 mm i na nju spajati dvije lamele od 20 mm okumea. Nakon toga sa svake strane možemo lijepiti po dvije lamele tika ili mahagonija.
Time dobivamo krutost za pušku koje je duga 130 do 150 cm za sistem npr. 2×14 mm na 2×16 odnosno duplu invert gumu sa 14 na 16 mm.
Kod duplog rollera sa redukcijom (Granda sub Stealth Duplex) možemo sklapati duplu centralnu letvicu i dodati sa svake strane po letvicu okumea od 20 mm kako bi volumen okumea na gotovu pušku bio čim veći a puška ostala kruta.

Na okume sa svake strane možemo lijepiti dvije pa i tri lamele iz razloga što treća najekstremnija lamela može biti tik, irok ili pak mahagoni i ista će biti lijepljena (zbog modela trupa) naknadno na npr. 30 cm duljine kako bi dobili kruće zadnje tijelo sa minimalnim udjelom smole odnosno negativne plovnosti.
U zadnjem djelu puška može biti široka i do 100 mm dok u sredini 65 mm i pred glavu zbog kolotura 72-75 mm ili čak i 80 mm premda to ne preporučam jer je jako loš u vertikalnom i dijagonalnom okretanju.
Taj način lijepljenja nam osigurava brzo i kvalitetno lijepljenje bez dodavanja kompozita poput karbona, a ujedno nam veliko upijanje smole okumea omogućuje da sa dvije centralne lamele mahagonija i dvije okumea imamo krutost ekvivalentnu npr. 5-7 lamela mahagonija koji su rezane na 6-7 mm.

Vodilica za gume ide i sa donje i gornje strane kako bi puška bila čim pokretnija u svakom smjeru i kako bi gume čim manje ili pak nikako vibrirale i usporavale pomicanje puške pri naglim izmjenama smjera.
Kod invert rollera i rolera sa parancima (Vela) priča je gotovo ista – okume ukrućuje tijelo i neda mu savijanje pa možemo cijeli trup podignuti konusno u zadnjem djelu i do 2-2.5 mm kako bi zadnji dio bio viši pa time ojačati i centralni donji dio mostom (kao kod Calypsa Vela) kako bi ponovno izbjegli karbon.
Time ne gubimo ništa na pokretljivosti i povećavamo plovnost trupa bez da ga bušimo i pravimo komore sa zrakom pa ponovo oslabljujemo trup.
Na takvim sistemima potrebno je samo pripaziti na modeliranje glave puške koja može biti i viša jer su sami koloturi poprilično veći pa pri tome dobrim bočnim radijusima nećemo gubiti na bočnoj pokretljivosti.

Ovi su sistemi uvijek manje pokretni od klasičnih duplih rollera pa je dobro pripaziti na gornje vodilice guma kako bi guma bila čim bolje slijepljena uz tijelo puške dok je najveća greška postavljati gume sa donje strane u trokut – npr. tri para guma. Time pokretljivost postaje doslovno loša dok sistem ima zbilja velik potencijal snage i mogućnost nošenja 8 – 8.5 mm harpuna. Umjesto toga, pripremite radije trup da vam sa donje strane gume idu u liniji dva ili tri para.

Tekst i foto: David Počekaj; Granda-sub