Shadow

Materijali za izradu spinakera

Za razliku od ostalih jedara spinakeri se i dalje izrađuju od najlonskih i polie¬sterskih materijala. Razlog je prvenstveno taj što su opterećenja u spinakeru nejednolika, a najlonski materijali su dovoljno elastični da ta opterećenja izdrže bez trajne deformacije.

Evo nekih od najlonskih materijala koji se danas najčešće koriste u izradi spinakera:

Airex. To je jedan od novijih materijala kojeg je tvrtka North Sails razvila tije¬kom America’s Cupa 2003. Postoje različite težine Airexa koje se kreću od 0.4oz (17 g/m) pa sve do 1,5oz (64 g/m). Airexu se dodaje silikonska finitura kako bi spinaker upijao što manje vode te kako bi se olakšalo manevriranje i dizanje jedra.
Superlite. Vrlo lagani materijal težine 0,5oz (21 g/m) koji se koristi za “all around” spinakere.

Superkote. Ovaj materijal je dizajniran da zadovoljava pravila klasa kao što je J-24. Vrlo je otporan na rastezanje i kidanje.
Dynalite. Ovaj materijal se najčešće koristi za spinakere one-design klasa kao što je Melges 24. Sadrži silikonsku finituru.

Maxilite. Vrlo čvrsti materijal težine 1,5oz (64 g/m) koji se koristi za izradu teških spinakera.

Cuben Fiber. Ovaj materijal je razvijen za America’s Cup 1992. To je la¬minat koji sadrži trake plazme izrađene od vlakana Spectre 2000. Takav kompozit izvaljan je u film. Ovi filmovi su puno tanji u usporedbi s ostalim laminatima i zadržavaju čvrstoću tijekom dugotrajnog savijanja. Nakon što Aramidno vlakno presavijemo 250 puta, ono izgubi oko 80% svoje prvo-bitne čvrstoće, dok Cuben Fiber, nakon istog broja presavijanja zadržava gotovo 100% prvobitne čvrstoće. Najtanji laminati Cuben Fibera pokazali su se izuzetno učinkovitim za izradu spinakera i velikih laganih genova (code zero genova).

Tekst i foto: Stjepan Vitaljić (iz knjige „Biti brži“) – http://www.sailing-point.hr/