Shadow

Lučice, Brač

Ova podvodna jama nalazi se na otoku Braču i to na jugoistočnoj strani otoka, u blizini Milne. To je i najveća uvala na tom dijelu.

Ulaz u jamu je na samo 4-5 metara dubine, dva su otvora, veći je dug oko tri metra, a manji oko dva metra.

Ispod ulaza zid jame okomito se spušta do sedimentnog dna. Jama se inače sastoji od dvije prostorije. Prva je veća i plića (35 metara), druga (na lijevoj strani) manja je i dublja, sve do 42 metra.

Najmanja dubina je 23 metra. Na dnu se mogu vidjeti stalagniti, a na vrhu postoji sifon u kojeg jedna osoba može ući i izroniti u prostoriju s zrakom.

Nekada se u jami skriva i jato gofova što je posebna atrakcija zarona. Svjetiljka (još bolje dvije) su obvezni dio opreme, treba pripaziti da se previše ne podiže sediment,  a za sigurnost je također jako bitno da su otvori ulaza vidljivi iz svakog dijela spilje.

Foto: Marko Lete, UPA Rostrum