Sika Vodnjak

Do sike Vodnjak dolazimo kada postepeno krenemo s kopna Vodnjaka prema Visu (zapadno). Ukoliko je karta koju promatrate neprecizna, vidjeti ćete samo jednu veliku mrlju koja označava siku na 4 ili 5 metara dubine.

Situacija na terenu je ponešto kompliciranija, pa se na tom mjestu u stvarnosti nalaze čak tri sike gotovo u liniji. Dvije pliće su i bliže Vodnjaku, a treća dublja je nešto udaljenija.

U ovoj točki opisujemo ronjenje na toj trećoj dubljoj siki koja je poznata velikom broju ronilaca. Vrh sike se nalazi na jedanaest metara dubine pa je za pronalaženje potrebno iskustvo, pa čak i pomoć instrumenata u slučaju valovitog vremena. Sidri se na samom vrhu, a u jednom dijelu čak postoji i alka sa sajlom namijenjena vezivanju brodica, pa najprije morate zaroniti.

Sika podsjeća na okomiti valjak spušten na dno na pedesetak ili više metara dubine, s tim da je promjer valjka kojih pedesetak (ili možda malo više) metara. Sika je bogata životom, a obiluje poljima zaista velikih gorgonija, koje počinju već na petnaestak metara dubine.

Na zapadnom obodu na trideset i pet metara dubine nalazi se manji prolaz ili svod, koji je posebno lijep jer je i on obrastao gorgonijama. Sjeverni dio sike krije još jednu malu tajnu, još jednu manju siku neposredno uz glavni masiv.

Vrh manje sike počinje na četrdesetak metara pa je zato relativno nepoznat. Manja sika je možda i najljepši dio cijele lokacije. Ova lokacija spada u one vrhunske u Jadranu, i mnogi će je svrstati među top 5 lokacija Jadrana. S razlogom, provjereno.

Tekst i foto: Goran Butajla, Scubalife