Shadow

Pjevčić žuti

Pjevčić žuti (Tripterygion delaisi)

Bentoska, priobalna vrsta, zadržava se na stjenovitom dnu u uskim i zasjenjenim mjestima, između 2 i 40 m dubine.

Naraste do do 9 cm, obično 6 do 7 cm. Za razliku od ženki mužjaci su živo obojeni, žuti s crnom glavom. Hrani se sitnim bentoskim beskralježnicama. U Jadranu je malobrojan.