Shadow

Kanjac

Kanjac (Serranus cabrilla)

Kanjac pripada obitelji vučica (Serranidae). Naraste do 35 cm dužine i postigne oko 0.45 kg težine. Najučestaliji je na dubinama od 30 do 70 m. Bentoska vrsta, najviše se zadržava na kamenitom dnu obraslom algama.

Hrani se sitnim ribama, glavonošcima i rakovima. Za ovu vrstu nema lovostaja.