Shadow

Fratar

Fratar (Diplodus vulgaris)

Pripada obitelji ljuskavki (Sparidae). Naraste do 45 cm dužine i postigne težinu do 1.30 kg, srednja lovna težina iznosi 0.10 kg. Bentoska-pelagična vrsta, živi u jatima na svim vrstama morskog dna u pojasu od 0 do 100 m dubine. Odrasle se jedinke više zadržavaju na dubljim, strmijim kamenitim staništima među pukotinama i procjepima u stijenama, dok juvenilni primjerci zadržavaju piliće iznad pjeskovitog dna i livade valige (Posidonia oceanica).

Osnovna boja je srebrnasta sa crnim obrubom na bazi repne peraje i crnom mrljom na vrhu leđa. Hrani se rakovima, crvima i mekušcima. Mrijesti se krajem zime i početkom proljeća. Obitava u istočnom Atlantiku, od Biskaja do južne Afrike, te u Sredozemnom i Crnom moru. U Jadranu je obična riba, rasprostranjen uzduž cijelog obalnog pojasa. Najpoznatija staništa su uz obale vanjskih otoka i uz zapadnu obalu Istre. Fratar se lovi tijekom cijele godine, najbolje obalnom mrežom potegačom-tramatom. Jedna je od važnijih riba u sportskom i rekreacijskom ribolovu, gdje se lovi uporabom parangala, omecima i samolovkama. Dobro se lovi povrazom s udicama iz usidrene brodice ili s obale. Za ješku se koristi veliki morski crv, meso dagnje ili komadići lignje. Odlikuje se finim bijelim mesom. Gospodarski osrednje važna riba. Najukusniji je pečen na žaru. Naredbom o zaštiti riba i drugih morskih organizama (NN 101/02), zabranjeno je loviti primjerke manje od 15 cm dužine.