Shadow

See the Sea (STS)

See the Sea (STS) je inovativni vizualni uređaj za sprječavanje sudara na moru. Potpuno automatizirani sustav skenira more oko broda i upozorava skipera (ili bilo koju drugu osobu na brodu) kada uoči opasnost. Sustav upotrebljava nekoliko kamera za pokrivanje svih 360 stupnjeva oko broda (STS.basic model pokriva samo 150 stupnjeva širok prostor ispred broda).

Višejezgreni procesor obrađuje slike i odlučuje hoće li upozoriti skipera na prepreku koja potencijalno ugrožava sigurnost broda. Upozoravanje se vrši putem Android pametnog telefona, tableta ili smartwatch-a, putem iOS pametnog telefona ili tableta ili pomoću Windows ili Linux prijenosnog računala.
Najveća prednost STS-a ipak leži u njegovoj nenametljivosti. To znači da ćete ga uključiti, staviti pametni telefon u džep i zaboraviti da postoji, a u međuvremenu možete raditi što god vas je volja. Primjerice, možete držati stražu… 🙂
Naravno, iako STS može promatrati more oko broda bolje od većine ljudi, skiper je i dalje jedini odgovoran za sigurnost broda i posade. STS ne može i ne smije biti zamjena za ispravno držanje straže.

Uočavanje prepreka

STS.basic, STS i STS.charter modeli sposobni su uočiti i identificirati 2,5 m dugačak gumenjak na udaljenosti od 300 metara od vašeg broda. Isti modeli sposobni su uočiti i malu bovu ili ljudsku glavu širine 20 cm s udaljenosti od najmanje 50 m.
Napredniji modeli (STS.2 i STS.ship) detektiraju istu bovu s udaljenosti od 175 m.
Veći objekti vidljivi su na većim udaljenostima. Tipična 12-metarska jedrilica biti će uočena na više od 2 nautičke milje od broda, a biti će prepoznata na udaljenosti većoj od 1 km. Veliki brodovi uočljivi su na udaljenosti od više nautičkih milja pa će skiper uvijek imati dovoljno vremena za reakciju nakon što ga STS upozori.

Više informacija možete pronaći na http://www.see-the-sea.net