Shadow

Ronilačka lokacija Tičji rat, Brač

Lokacija Tičji rat se nalazi ispod plitkog isturenog rta, istočno od Povlja i jedan je od najljepših zidova na otoku Braču. Plato ispod rta je na 15 metara dubine i ispod njega se nalazi zid koji se spušta do 45 – 50 metara, a dužine veće od 300 metara.

Najljepši dio zida je na dubini 20 – 30 metara tako da je lokacija dosta pogodna i za manje iskusne ronioce.

Što se tiče biljnog i životinjskog svijeta na zidovima su brojne kolonije raznih spužvi, žarnjaka, porela i školjkaša, a česta su i jata plave ribe i crneja. U rupama zida mogu se vidjeti i hobotnice i škarpine.

GPS kordinate: 43 ° 09′N 16 ° 50′E , a roniti na ovoj lokaciji možete s http://www.openwater.hr/