Shadow

Nova Granda Fireblade 110 3

Nova Grandina puška je manja, kraća i uža u odnosu na svog prethodnika, ali je istovremeno zadržala osobine velikog istezanja.

Zamišljena je kao puška za čeku i duboko šuljanje,  puška može biti   armana sa setupom od  3×14 mm  pa sve do 3 x18 mm i harpunom 7.5 mm.

Serijski je  opremljena s harpunom  7 mm duljine 140 cm dok su gume  Grandin model Berserk 14 mm ili 16 mm po narudžbi. Muliel je Diffusion 60 m s armiranim konopom nosivosti 50 kg. Masa puške s harpunom 7,5 mm je oko 2,8 kg, a prosječno istezanje je 109*3 cm.

http://www.granda-sub.com/