Shadow

Tečaj ronjenja na dah (2) – O2 i CO2 tablice

U drugom dijelu tečaja posvetit ćemo pažnju pravilnom korištenju O2 i CO2 tablica…

Kako pravilno raditi tablice:
•    Prije nego što započnemo sa tablicama potrebno se dobro rastegnuti, napraviti negative i pakiranje te nekoliko minuta  mirno ležati na podu/krevetu , pravilno disati i što više se opustiti.
•    Radi se samo jedna tablica dnevno ( co2 ili o2 )
•    Idealno bi bilo raditi 2 x Co2 tjedno ( npr. utorak i četvrtak )
•    Faze se rade dok ne postanu lagane, tada se kreće na novu fazu

 Phase 1    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1       2:00    1:00      50%         1      2:30    1:30    167%
2       2:00    1:15      63%         2      2:15    1:30    150%
3       2:00    1:30      75%         3      2:00    1:30    133%
4       2:00    1:45      88%         4      1:45    1:30    117%
5       2:00    2:00    100%          5     1:30    1:30    100%
6       2:00    2:15    113%          6     1:15    1:30    83%
7      2:00     2:30    125%          7    1:00    1:30     67%
8      2:00     2:30    125%          8    1:00    1:30     67%
16:00:00  14:45:00 30:45:00  13:15:00    12:00:00    25:15:00


Phase 2    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1      2:00      1:15       63%       1     2:15    1:30       150%
2      2:00      1:30      75%       2       2:00    1:30      133%
3      2:00      1:45      88%       3       1:45    1:30      117%
4      2:00      2:00     100%      4       1:30    1:30      100%
5      2:00      2:15     113%      5       1:15    1:30       83%
6      2:00      2:30     125%      6       1:00    1:30       67%
7    2:00       2:45     138%      7       0:45    1:30        50%
8    2:00       2:45     138%      8       0:45    1:30        50%
16:00:00 16:45:00   32:45:00      11:15:00 12:00:00 23:15:00

Phase 3    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1      2:00    1:30       75%      1        2:00    1:30      133%
2      2:00    1:45       88%      2        1:45    1:30      117%
3      2:00    2:00      100%     3         1:30   1:30      100%
4      2:00    2:15      113%     4         1:15   1:30        83%
5      2:00    2:30      125%     5         1:00   1:30        67%
6      2:00    2:45      138%     6         0:45   1:30        50%
7      2:00    3:00      150%     7         0:30   1:30        33%
8      2:00    3:00       150%    8         0:30   1:30        33%
16:00:00  18:45:00 34:45:00     9:15:00  12:00:00  21:15:00

Phase 4    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1      2:00    1:45         88%      1      1:45     1:30      117%
2      2:00    2:00        100%     2       1:30    1:30      100%
3      2:00    2:15         113%    3       1:15    1:30        83%
4      2:00    2:30         125%    4       1:00    1:30        67%
5      2:00    2:45         138%    5        0:45   1:30        50%
6      2:00    3:00         150%    6        0:30   1:30        33%
7      2:00    3:15         163%    7        0:15   1:30        17%
8      2:00    3:15         163%    8        0:15   1:30        17%
16:00:00 20:45:00    36:45:00      7:15:00 12:00:00 19:15:00

Phase 5    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1      2:00    2:00       100%       1      1:45    1:45       100%
2      2:00    2:15       113%       2      1:30    1:45         86%
3      2:00    2:30       125%       3      1:15    1:45         71%
4      2:00    2:45       138%       4      1:00    1:45         57%
5      2:00    3:00       150%       5      0:45    1:45         43%
6      2:00    3:15      163%        6      0:30    1:45         29%
7      2:00    3:30      175%        7      0:15    1:45         14%
8      2:00    3:30      175%        8      0:15    1:45         14%
16:00:00 22:45:00 38:45:00        7:15:00 14:00:00  21:15:00


Phase 6    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1      2:00      2:15    113%        1      1:45     2:00       88%
2      2:00      2:30    125%        2      1:30     2:00       75%
3      2:00      2:45    138%        3      1:15     2:00       63%
4      2:00      3:00    150%        4      1:00     2:00       50%
5      2:00      3:15    163%        5      0:45    2:00        38%
6      2:00      3:30    175%        6      0:30    2:00        25%
7      2:00      3:45    188%        7      0:15    2:00        13%
8      2:00      3:45    188%        8      0:15    2:00        13%
16:00:00  24:45:00  40:45:00      7:15:00 16:00:00 23:15:00

Phase 7    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1      2:00     2:30      125%       1      1:45       2:15      78%
2      2:00     2:45      138%       2      1:30       2:15      67%
3      2:00     3:00      150%       3      1:15       2:15      56%
4      2:00     3:15      163%       4      1:00       2:15      45%
5      2:00     3:30      175%       5      0:45       2:15      33%
6      2:00     3:45      188%       6      0:30       2:15      22%
7      2:00     4:00      200%       7      0:15       2:15      11%
8      2:00     4:00      200%       8      0:15       2:15      11%
16:00:00  26:45:00 42:45:00        7:15:00   18:00:00 25:15:00

Phase 8    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1       2:00    2:45       138%      1     1:45      2:30        70%
2       2:00    3:00       150%      2     1:30      2:30        60%
3       2:00    3:15       163%      3     1:15      2:30        50%
4       2:00    3:30       175%      4     1:00      2:30        40%
5       2:00    3:45       188%      5     0:45      2:30        30%
6       2:00    4:00       200%      6     0:30      2:30        20%
7       2:00    4:15       213%      7     0:15      2:30        10%
8       2:00    4:15       213%      8     0:15      2:30        10%
16:00:00 28:45:00 44:45:00       7:15:00 20:00:00  27:15:00

Phase 9    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1      2:00     3:00    150%          1    1:45    2:45          64%
2      2:00     3:15     163%         2    1:30    2:45          55%
3      2:00     3:30     175%         3    1:15    2:45          45%
4      2:00     3:45     188%         4    1:00    2:45          36%
5      2:00     4:00     200%         5    0:45    2:45          27%
6      2:00     4:15     213%         6    0:30    2:45          18%
7      2:00     4:30     225%         7    0:15    2:45            9%
8      2:00     4:30     225%         8    0:15    2:45            9%
16:00:00 30:45:00 46:45:00       7:15:0  22:00:00    29:15:00

Phase 10    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1    2:00    3:15        163%            1    1:45     3:00      58%
2    2:00    3:30        175%            2    1:30     3:00      50%
3    2:00    3:45        188%            3    1:15     3:00      42%
4    2:00    4:00        200%            4    1:00     3:00       33%
5    2:00    4:15        213%            5    0:45     3:00       25%
6    2:00    4:30        225%            6    0:30     3:00       17%
7    2:00    4:45        238%            7    0:15     3:00         8%
8    2:00    4:45        238%             8   0:15     3:00         8%
16:00:00 32:45:00  48:45:00          7:15:00 24:00:00   31:15:00

Phase 11    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1    2:00     3:30        175%       1    1:45      3:15       54%
2    2:00     3:45        188%       2    1:30      3:15       46%
3    2:00     4:00        200%       3    1:15      3:15       38%
4    2:00     4:15        213%       4    1:00      3:15       31%
5    2:00     4:30        225%       5    0:45      3:15       23%
6    2:00     4:45        238%       6    0:30      3:15       15%
7    2:00     5:00        250%       7    0:15      3:15         8%
8    2:00     5:00        250%       8    0:15      3:15         8%
16:00:00 34:45:00  50:45:00        7:15:00  26:00:00   33:15:00

Phase 12    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1      1:45      3:30      200%     1      1:45     3:15        54%
2      1:45      3:45      214%     2      1:30     3:15        46%
3      1:45      4:00      229%     3      1:15     3:15        38%
4      1:45      4:15      243%     4      1:00     3:15        31%
5      1:45      4:30      257%     5      0:45     3:15        23%
6      1:45      4:45      271%     6      0:30     3:15        15%
7      1:45      5:00      286%     7      0:15     3:15          8%
8      1:45      5:00      286%     8      0:15     3:15          8%
14:00:00 34:45:00  48:45:00      7:15:00 26:00:00   33:15:00

Phase 13    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1      1:30    3:30       233%      1      1:45     3:30        50%
2      1:30    3:45       250%      2      1:30     3:30        43%
3      1:30    4:00       267%      3      1:15     3:30        36%
4      1:30    4:15       283%      4      1:00     3:30        29%
5      1:30    4:30       300%      5      0:45     3:30        21%
6      1:30    4:45       317%      6      0:30     3:30        14%
7      1:30    5:00       333%      7      0:15    3:30           7%
8      1:30    5:00       333%      8      0:15    3:30           7%
12:00:00  34:45:00  46:45:00      7:15:00  28:00:00  35:15:00

Phase 14    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1     1:15      3:30       280%      1      1:45     3:45        47%
2     1:15      3:45       300%      2      1:30     3:45        40%
3     1:15      4:00       320%      3      1:15     3:45        33%
4     1:15      4:15       340%      4      1:00    3:45         27%
5     1:15      4:30       360%      5      0:45    3:45         20%
6     1:15      4:45       380%      6      0:30    3:45         13%
7     1:15      5:00       400%      7      0:15    3:45           7%
8     1:15      5:00       400%      8      0:15    3:45            7%
10:00:00  34:45:00 44:45:00       7:15:00  30:00:00  37:15:00

Phase 15    Set    Vent    Static    Static%    Set    Vent    Static    Vent%
1     1:00     3:30       350%      1     1:45      4:00       44%
2     1:00     3:45       375%      2     1:30      4:00       38%
3     1:00     4:00       400%      3     1:15      4:00       31%
4     1:00     4:15       425%      4     1:00      4:00       25%
5     1:00     4:30       450%      5     0:45      4:00       19%
6    1:00      4:45       475%      6     0:30      4:00       13%
7    1:00      5:00       500%      7     0:15      4:00         6%
8    1:00      5:00       500%      8     0:15      4:00         6%
8:00:00  34:45:00  42:45:00       7:15:00  32:00:00  39:15:00

 

Tekst i foto: Vedrana Vidović  http://vedranavidovic.com