Shadow

Baron Gautsch

Baron Gautsch je jedna od naših najpoznatijih ronilačkih lokacija, pogotovo što se tiče olupina. Ovaj 85 metara dug i 12 metara široki brod potopljen je 1914. godine na putu iz Dalmacije prema Trstu blizu otočja Brijuni naišavši na minsko polje.

To je ujedno i jedna od najvećih pomorskih tragedija u Jadranu jer je brod potonuo za samo nekoliko minuta i  postao grobnica za 177 ljudi.

 Danas brod leži u uspravnom položaju na dubini od 37-41 metar. Trup je dobro očuvan, u okolici broda moguće je susresti mnoge riblje vrste, a u samom brodu ima i velikih ugora.

Lokacija je na otvorenom moru, ujedno je i zaštićena te se za ronjenje moraju koristiti usluge ronilačkih centara koji imaju koncesijsko odobrenje.

Neki imaju sposobnost zaroniti do broda i na dah, kao što je to na našim fotografijama odradio Tomo Vrdoljak, a sve fotografirao Danijel Frka.