Shadow

PUTOPIS

San utihlih kava

San utihlih kava

Časopis More, listopad 1998., fantastičan tekst napisao je Dalibor Foretić, fotografije (skenirane iz časopisa) djelo su...
Voda i njezino čuvanje na Vrniku

Voda i njezino čuvanje na Vrniku

Vrnik nema izvora vode, iskreno tražila sam ga ali u mojim škrapanjima i skitnjama po šumi, kamenolomima ipak sam našla ...
Zaboravljene crkvice korčulanskih škoja

Zaboravljene crkvice korčulanskih škoja

Ranokršćanske crkvice na Sutvari, Gubavcu i Lučnjaku, bizantska crkvica na Kamenjaku te kamenolomi, natpisi, grobovi i o...
Mljet: Omiljeni otok morskih Robinzona

Mljet: Omiljeni otok morskih Robinzona

Otok Mljet po mnogočemu je jedinstven, a upravo zbog svojih karizmatičnih atributa rado ga posjećuju nautičari koji trag...