Teško je odrediti je li lignje ljepše loviti, vući kao ješku ili blagovati. Svaka od ovih radnji ima svoje čari... ipak, jedna ima primat pred drugima. Kad nas na moru susretne glad tada lov pada u drugi plan. Sreća je da su lignje skoro uvijek tu negdje, a to morsko stvorenje podjednako vole i ribe i ljudi.

Školjke imaju doista nezahvalnu poziciju u gastronomiji. Kod ljudi izazivaju dvije krajnosti. Ili se doslovce dave u njima jer su alergični ili se figurativno dave jer ih obožavaju. Činjenica da spadaju u mekušce također ide u prilog tezi da prilikom njihove obrade treba itekako paziti. Ako je uopće obrada potrebna?!
Upravo tu dolazimo do druga dva eliminirajuća faktora, a to su izgled i tekstura samoga mesa. Kod nekih izazivaju odbojnost, a kod drugih uživanje u čarobnom srkanju sirovih školjki direktno iz ljušture.